به نام او.... باسیاه می نویسم چراکه این روز ها همه سیاه می نویسند،حتی خودکار های آبی و قرمز و هر رنگ دیگری هم .....

این روزها چشم ها به در است و این که کسی سال ها پیش برای این که ما امروز خود را شیعه بنامیم در لابه لای این در به ظاهر و در واقع در لطافت و رحمت بی کران خدا از دنیای فانی رفت و دنیا را پر از کمبود وجودش در عین وجود روح مبارکش ساخت.